Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Να μην προσεύχεσαι για μια εύκολη ζωή. Να προσεύχεσαι για δύναμη να υπομείνεις τη δύσκολη.


‘Οσο ζούμε μιαν ευτυχία, δύσκολα τη νιώθουμε. Μονάχα όταν περάσει και κοιτάξουμε πίσω μας, καταλαβαίνουμε ξαφνικά-και κάποτε με κατάπληξη- πόσο σταθήκαμε ευτυχισμένοι. Ν, Καζαντζάκης


"Για να υπάρξει πραγματική εκπαίδευση με την αυστηρή έννοια του όρου υπάρχει μια βασική προϋπόθεση: είναι ότι αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται αντικείμενο επένδυσης και πάθους και από τους εκπαιδευτές και από τους εκπαιδευόμενους και, για να το πω καθαρά, ότι αν δεν υπάρχει έρωτας μες στην εκπαίδευση δεν υπάρχει εκπαίδευση! Kαστοριάδης